معنی اسم واهب

عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند

ریشه اسم واهب

فراوانی اسم واهب

تا کنون کسی با نام واهب در گهواره ثبت نام نکرده است.