معنی اسم وتار

مقالة، سخنرانی

ریشه اسم وتار

فراوانی اسم وتار

تا کنون کسی با نام وتار در گهواره ثبت نام نکرده است.