معنی اسم وجاسب

دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی

ریشه اسم وجاسب

فراوانی اسم وجاسب

تا کنون کسی با نام وجاسب در گهواره ثبت نام نکرده است.