معنی اسم ودود

بسیار مهربان، از نامهای خداوند

ریشه اسم ودود

فراوانی اسم ودود

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ودود ثبت نام شده اند.