معنی اسم ورزا

نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم ورزا

فراوانی اسم ورزا

تا کنون کسی با نام ورزا در گهواره ثبت نام نکرده است.