معنی اسم وستهم

ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

ریشه اسم وستهم

فراوانی اسم وستهم

تا کنون کسی با نام وستهم در گهواره ثبت نام نکرده است.