معنی اسم وشمگیر

صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار

ریشه اسم وشمگیر

فراوانی اسم وشمگیر

تا کنون کسی با نام وشمگیر در گهواره ثبت نام نکرده است.