معنی اسم وهنیا

بهنیا، کسی که از نسل خوبان است

ریشه اسم وهنیا

فراوانی اسم وهنیا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام وهنیا ثبت نام شده اند.