معنی اسم پاتیرا

فراوانی

ریشه اسم پاتیرا

فراوانی اسم پاتیرا

تا کنون کسی با نام پاتیرا در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم پاتیرا

سلام معنی اسم واسم مهم بود که از نیکی وخوبی میاد واینکه میخواستم اسم ایرانی انتخاب کنم
مامان نیکان