معنی اسم پادشا

حاکم

ریشه اسم پادشا

فراوانی اسم پادشا

تا کنون کسی با نام پادشا در گهواره ثبت نام نکرده است.