معنی اسم پارس

نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سکونت کرده بودند‎ ‎، نام ناحیه ای که قوم پارس در آنجا سکونت کرده بودند

ریشه اسم پارس

فراوانی اسم پارس

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام پارس ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پارس

معنیش عشق بود هم‌معنیه اسم خودم شیدا😊😊
مامان آنیسا
من تواتاق عمل پرسیدن گفتم سایناباباش رفت شناسنامه گرفت مرسانا😐😐😐😐😐😐ولی درکل قشنگه قشنگترین هدیه خداوند
مامان مرسانا جون