معنی اسم پارسیس

شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی

ریشه اسم پارسیس

فراوانی اسم پارسیس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پارسیس ثبت نام شده اند.