معنی اسم پاره یار

کارمند بانک

ریشه اسم پاره یار

فراوانی اسم پاره یار

تا کنون کسی با نام پاره یار در گهواره ثبت نام نکرده است.