معنی اسم پرداد

نخستین آفریده

ریشه اسم پرداد

فراوانی اسم پرداد

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام پرداد ثبت نام شده اند.