معنی اسم پریام

در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد

ریشه اسم پریام

فراوانی اسم پریام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پریام ثبت نام شده اند.