معنی اسم پورنگ

ریشه اسم پورنگ

فراوانی اسم پورنگ

تا کنون کسی با نام پورنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.