معنی اسم پوریار

مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست)

ریشه اسم پوریار

فراوانی اسم پوریار

تا کنون کسی با نام پوریار در گهواره ثبت نام نکرده است.