معنی اسم پولاد

نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد

ریشه اسم پولاد

فراوانی اسم پولاد

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام پولاد ثبت نام شده اند.