معنی اسم پژمان

دلتنگ، غمگین

ریشه اسم پژمان

فراوانی اسم پژمان

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام پژمان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پژمان

سلام من باردار بودم تاوقتی که رفتم غربالگری اول وگفتن عدد ان تی لبه مرزه و دکترم گفت بایدآمنیوسنتز انجام بدی ویه درصد احتمال داره که سقط بشه من خیلی دلم شکست و اومدم خونه وبا خدا راز ونیاز کردم وگریه میکردمو نذر کردم که اگه بچم سالم باشه و پسر بود میزارم ابوالفضل اگه دختر بود میزارم زینب که شکر خدا آمنیوسنتز رو انجام دادم وسالم بود وپسر وگذاشتیم ابوالفضل
مامان ابوالفضل