معنی اسم پیام

الهام، وحی

ریشه اسم پیام

فراوانی اسم پیام

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام پیام ثبت نام شده اند.