معنی اسم پیران

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب تورانی و یکی از شخصیتهای محبوب در داستان سیاوش

ریشه اسم پیران

فراوانی اسم پیران

تا کنون کسی با نام پیران در گهواره ثبت نام نکرده است.