معنی اسم چاووش

آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می خواند

ریشه اسم چاووش

فراوانی اسم چاووش

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام چاووش ثبت نام شده اند.