معنی اسم ژافه

نام یکی از پسران نوح

ریشه اسم ژافه

فراوانی اسم ژافه

تا کنون کسی با نام ژافه در گهواره ثبت نام نکرده است.