معنی اسم کابی

معرب منسوب به کاوه آهنگر

ریشه اسم کابی

فراوانی اسم کابی

تا کنون کسی با نام کابی در گهواره ثبت نام نکرده است.