معنی اسم کاظم

فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان

ریشه اسم کاظم

فراوانی اسم کاظم

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام کاظم ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم کاظم

من نذرداشتم اگر جواب غربالگری دومم خوب دربیاد بچم دیگه مشکل نداشته باشه سیدکاظم میزارم خیلی ها موافقت نکردند ولی منو شوهرم جون نذرداشتیم اسم شوسیدکاظم گذاشتیم یعنی فروبرنده خشم
مامان مهدیس