معنی اسم کاکو

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم کاکو

فراوانی اسم کاکو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کاکو ثبت نام شده اند.