معنی اسم کوهین

منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است

ریشه اسم کوهین

فراوانی اسم کوهین

تا کنون کسی با نام کوهین در گهواره ثبت نام نکرده است.