معنی اسم گردگیر

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی

ریشه اسم گردگیر

فراوانی اسم گردگیر

تا کنون کسی با نام گردگیر در گهواره ثبت نام نکرده است.