معنی اسم گرگین

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم گرگین

فراوانی اسم گرگین

تا کنون کسی با نام گرگین در گهواره ثبت نام نکرده است.