معنی اسم یارتا

همتای یار، همچون یار

ریشه اسم یارتا

فراوانی اسم یارتا

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام یارتا ثبت نام شده اند.