معنی اسم یارتا

همتای یار، همچون یار

ریشه اسم یارتا

فراوانی اسم یارتا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام یارتا ثبت نام شده اند.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا