معنی اسم یاقوت

نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم

ریشه اسم یاقوت

فراوانی اسم یاقوت

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام یاقوت ثبت نام شده اند.