معنی اسم یدالله

دست خداوند، قدرت خداوند

ریشه اسم یدالله

فراوانی اسم یدالله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام یدالله ثبت نام شده اند.