معنی اسم یعقوب

آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است

ریشه اسم یعقوب

فراوانی اسم یعقوب

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام یعقوب ثبت نام شده اند.