معنی اسم یهودا

حمد،نام پسر یعقوب(ع)

ریشه اسم یهودا

فراوانی اسم یهودا

تا کنون کسی با نام یهودا در گهواره ثبت نام نکرده است.