معنی اسم یوحنا

انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)

ریشه اسم یوحنا

فراوانی اسم یوحنا

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام یوحنا ثبت نام شده اند.