معنی اسم یورام

خداوند بر من است

ریشه اسم یورام

فراوانی اسم یورام

تا کنون کسی با نام یورام در گهواره ثبت نام نکرده است.