معنی اسم یوشع

خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی

ریشه اسم یوشع

فراوانی اسم یوشع

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام یوشع ثبت نام شده اند.