معنی اسم آردا

آرشا ، مقدس

ریشه اسم آردا

فراوانی اسم آردا

در حال حاضر ۱۳۷ نفر در گهواره با نام آردا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آردا

از وقتی تعیین جنسیت رفتیم دنبال اسمی دلنشین و خوش صدا بودیم که هفته آخر بارداری آردا بدلمون نشست، به معنای مقدس
مامان آردا
سلام اسم آردا کوچولوی مارو باباش انتخاب کرده وقتی باردار بودم وفهمیدیم که جنسیتش پسره آردارو انتخاب کردیم معنیشم به معنای قدرت فرمانرواست
مامان آرداجون