معنی اسم آلیا

الیاس

ریشه اسم آلیا

فراوانی اسم آلیا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام آلیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آلیا

سلام برای من معنی اسم tiamک برام جذابیت خاصی داشت عزیزدل بودنشه چشم پاک. بودنشه
مامان tiam