معنی اسم احمد

بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص)

ریشه اسم احمد

فراوانی اسم احمد

در حال حاضر ۲۵۶ نفر در گهواره با نام احمد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم احمد

سلام ما قصد داشتیم حتما نامی مذهبی برای فرزندمون انتخاب کنیم به چندین اسم فکرکردیم بعدگفیتیم چه نامی بهتراز نام پیامبرعزیزمون بنابراین به اسم احمد و محمدفکرکردیم ودرآخر روزنیمه شعبان اسم زیبای احمد رو که نام آسمانی پ یامبرمون وسفارش خداوند به مادر بزرگوارشون هست رو انتخاب کردیم
مامان احمد
من اسم پسرم احمد روباباش انتخاب کرد.البته من دوسداشتم محمدطاها باشه ولی خب دیگه چون شوهرم این اسموانتخاب کردقبول کردم.
مامان احمد
من میخاستم اسم پیامبر(ص)رو روی بچه ام بگذارم.بچه ام اولین لگدش رو به شکمم موقع اذان ظهر وقتی داشت اشهدان محمدا رسول الله رو میگفت زد. اسم پدرش محمد هست و پسرمون رو احمد گذاشتیم😍😍
مامان احمد