معنی اسم اشکبوس

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین

ریشه اسم اشکبوس

فراوانی اسم اشکبوس

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام اشکبوس ثبت نام شده اند.