معنی اسم بنجامین

بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف

ریشه اسم بنجامین

فراوانی اسم بنجامین

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بنجامین ثبت نام شده اند.