معنی اسم بورباش

از فرمانروایان کاسی

ریشه اسم بورباش

فراوانی اسم بورباش

تا کنون کسی با نام بورباش در گهواره ثبت نام نکرده است.