معنی اسم جامشید

جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی

ریشه اسم جامشید

فراوانی اسم جامشید

تا کنون کسی با نام جامشید در گهواره ثبت نام نکرده است.