معنی اسم ذکا

خورشید

ریشه اسم ذکا

فراوانی اسم ذکا

تا کنون کسی با نام ذکا در گهواره ثبت نام نکرده است.