معنی اسم سهره

سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی

ریشه اسم سهره

فراوانی اسم سهره

تا کنون کسی با نام سهره در گهواره ثبت نام نکرده است.