معنی اسم سوشیا

سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند

ریشه اسم سوشیا

فراوانی اسم سوشیا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام سوشیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سوشیا

از زمان نامزدی اسمشو انتخاب کردیم دیگه همونو گذاشتیم سوشیا میوه یه عشق پرشوره
مامان سوشیا