معنی اسم شبیر

نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل

ریشه اسم شبیر

فراوانی اسم شبیر

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شبیر ثبت نام شده اند.