معنی اسم شهرام

شاه شاد و خوشحال

ریشه اسم شهرام

فراوانی اسم شهرام

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام شهرام ثبت نام شده اند.