معنی اسم فریمن

زیبا اندیش، خوش فکر

ریشه اسم فریمن

فراوانی اسم فریمن

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فریمن ثبت نام شده اند.